EC-home

 

Emission Care: adviseurs voor emissies naar de lucht. Wij meten emissies, bouwen emissiemodellen en emissierapportage systemen en adviseren over luchtemissies.

Diensten
– Emissiemetingen (stack tests) met een mobiel laboratorium.
– Hulp bij EU emissiehandel (monitoring, rapportage,handel in rechten).
– Hulp bij emissiereductie en plant performance optimalisatie.
– Hulp bij vergunningverlening (milieuvergunning, EU emissiehandel vergunning).

Producten
– Emissiemodellen: computermodellen waarmee emissies continu worden berekend.
– Emissierapportage systemen waarmee automatisch dag/week/maand en jaartotalen worden berekend.

Onze klanten
E-sector, olie- en gaswinning, raffinage, (petro)chemie en aanverwante energie-intensieve sectoren.

Onze naam is ons motto
Wij nemen de zorg voor emissies over van onze klanten.

Klanten besteden de zorg voor emissies aan ons uit op basis van langlopende contracten en verwachten dat wij hen als partner bijstaan, ook voor vragen omtrent vergunningverlening, emissiereductie en plant performance optimalisatie.