EC-stacktestingMeten van luchtemissies
Emission Care heeft een meetwagen voor het bepalen van NOx, CO, CO2, N2O en O2 in schoorstenen. Wij bepalen de emissie en kalibreren/controleren meetsystemen van onze klanten (analysers en emissiemodellen). Het laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie onder registratienummer L578.

Wat kunt u van ons verwachten
– Onafhankelijke bepalingen van emissies conform wettelijke vereisten (activiteitenbesluit)
– Kalibratie / testen van continue meetsystemen conform de vereisten uit de norm EN 14181
– De resultaten worden tijdens de meetdag teruggekoppeld en doorgaans binnen 2 weken in een rapport overhandigd

Waarom Emission Care
Als bouwer van emissiemodellen zijn wij gewend om te zoeken naar verbanden tussen meetdata (emissie) en operationele condities van de installatie. Tijdens metingen kijken wij ook naar deze relaties en zoeken wij naar mogelijkheden om emissies te reduceren en/of de efficiency van de installatie te verbeteren. Zodoende levert een meting u vaak meer op dan een rapport; aanwijzingen om de milieuperformance te verbeteren en de operationele kosten van de installatie te verlagen.

Als adviseur voor milieuvergunningen bespreken wij tijdens de meting aan welke eisen u moet voldoen. Waar nodig gaan wij discussie met de vergunningverlener niet uit de weg.

VCA-logoRvA-logo_L578_NL-zw